Základní principy v modelování dopravních toků

Název práce: Fundamental Principles in Traffic Flow Modelling
Autor(ka) práce: Šimáně, Čestmír
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Research workers started to investigate traffic flows already in thirtieth years of twentieth century. But it is true that in these times was minimal the number of vehicles on roads. However, at the end of fifties this number started to increase. So according to this it was necessary to find sophistry tools to their monitoring. More engineers interested in the theory of traffic flow and they started to describe interactions between vehicles through new theories and models. Nowadays, this work continues, because the number of vehicles on roads is still increasing. The aim of this thesis is to make reader understood the basic terms, quantities, approaches and models in theory of traffic flow.
Klíčová slova: Congestion; Density; Speed; Flow; Traffic flow
Název práce: Základní principy v modelování dopravních toků
Autor(ka) práce: Šimáně, Čestmír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fábry, Jan
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Zkoumáním dopravních toků se výzkumní pracovníci zabývali již ve třicátých letech dvacátého století. Ovšem v té době bylo vozidel na silnicích minimum. Když však začalo ke konci padesátých let minulého století vozidel přibývat, bylo potřeba najít sofistikované nástroje k jejich sledování. Proto se o teorii dopravních toků začalo zajímat více inženýrů, kteří zkoumali interakce, které probíhají mezi vozidly na silnicích a následně toto chování začali popisovat pomocí teorií a modelů. V dnešní době vozidel stále přibývá a výzkum v oboru dopravních toků i nadále pokračuje. Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pojmy, veličinami, přístupy a modely v teorii dopravních toků.
Klíčová slova: Hustota; Kongesce; Rychlost; Intenzita; Dopravní tok

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 9. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26430/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: