Využití on-line technologií na prezentaci hotelu

Název práce: Using online technology for hotel presentation
Autor(ka) práce: Gajdoš, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Javornický, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis is devoted to describing the current on-line marketing opportunities and their application for the newly emerging hotel. The goal was to describe current technologies and suggest how to use them in hotels Moods.
Klíčová slova: hotel; marketing; on-line communication
Název práce: Využití on-line technologií na prezentaci hotelu
Autor(ka) práce: Gajdoš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Javornický, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje popísaniu súčasných marketingových on-line možností a ich aplikácii pre potreby novo vznikajúceho hotela. Cieľom práce bolo popísanie súčasných technológií a navrhnúť možnosti ich využitia v hotely Moods.
Klíčová slova: hotel; On-line komunikace ; marketing
Název práce: Využití on-line technologií na prezentaci hotelu
Autor(ka) práce: Gajdoš, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Javornický, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje popísaniu súčasných marketingových on-line možností a ich aplikácii pre potreby novo vznikajúceho hotela. Cieľom práce bolo popísanie súčasných technológií a navrhnúť možnosti ich využitia v hotely Moods.
Klíčová slova: on-line komunikácia; marketing; hotel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2009
Datum obhajoby: 8. 2. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20632/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: