Evropská Hospodářská a Měnová Unie a Teorie Optimálních Měnových Zón

Název práce: The European Economic and Monetary Union and the Theory of Optimum Currency Areas
Autor(ka) práce: Jurák, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůžek, Antonín
Oponenti práce: Amort, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper explores the theory of optimum currency areas, outlines its implications for current international monetary order, and applies its conclusions to the European Economic and Monetary Union
Klíčová slova: EMU; OCA; Currency Areas; Euro; Mundell
Název práce: Evropská Hospodářská a Měnová Unie a Teorie Optimálních Měnových Zón
Autor(ka) práce: Jurák, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůžek, Antonín
Oponenti práce: Amort, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 6. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: