Fundraising neziskového kulturního projektu

Název práce: Fundraising neziskového kulturního projektu
Autor(ka) práce: Koulová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o fundraisingu neziskového kulturního projektu, tj. o získávání finančních a nefinančních prostředků potřebných k organizaci charitativní akce. V teoretické části je práce zaměřena na definování neziskového sektoru a pojmu fundraising, dále je věnována pozornost pravidlům a metodám fundraisingu a zdrojům financování neziskových organizací. Praktická část je zaměřena na organizaci a fundraising Charitativní aukce občanské sdružení Máme otevřeno? se zaměřením na porovnání "zvýhodněných" cen vztahujících se k pořádání charitativní, neziskové aukce s cenami reálně účtovanými podnikatelským subjektům.
Klíčová slova: fundraising; neziskové organizace; kulturní projekt; charitativní aukce
Název práce: Fundraising of non-profit cultural project
Autor(ka) práce: Koulová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hucková, Barbara
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with fundraising of non-profit cultural project. The theoretical part defines a notion nonprofit sector and fundraising and describes principles and methods of fundraising as well as potential financial sources. The practical part is devoted to a promotion and a fundraising of Charitable auction, a project of Máme otevřeno?, o. s. At the end there is a comparison of "favored" prices paid by a non-profit organization while promoting a charitable auction and the real prices paid by a business sector.
Klíčová slova: charitable auction; non-profit organisations; fundraising; cultural project

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 18. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: