Regionální kultura Táborska, její projevy a jejich místo v cestovním ruchu

Název práce: Regionální kultura Táborska, její projevy a jejich místo v cestovním ruchu
Autor(ka) práce: Doubková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá regionální kulturou a jejím propojením s cestovním ruchem ve městě Tábor a jeho okolí. Jejím cílem je zhodnotit využívání kulturního potenciálu regionu prostřednictvím turistických produktů. Táborským kulturním potenciálem je husitská tradice, která se v současnosti promítá především do dvou nadregionálně významných turistických produktů. Jimi jsou historický festival Táborská setkání a Husitské dny, které jsou v práci charakterizovány.
Klíčová slova: turistický produkt; regionální kultura; cestovní ruch; historie
Název práce: Regional culture of Tábor, its expressions and their place in tourism
Autor(ka) práce: Doubková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyslová, Irena
Oponenti práce: Malcová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis deals with the regional culture and its connection with tourism in the town Tábor and its surroundings. Its objective is to evaluate the use of a cultural potential of the region through tourism products. Hussite tradition is Tábor's cultural potential and it is currently reflected especially in two major tourism products of Tábor. These are the historic festival called Tabor meetings and the Hussite days, which are characterized in the work.
Klíčová slova: tourism product; tourism; history; regional culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 18. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24754/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: