Odpovídají rozdíly českých a britských Public Private Partnership rozdílným potřebám jejich ekonomik?

Název práce: Odpovídají rozdíly českých a britských Public Private Partnership rozdílným potřebám jejich ekonomik?
Autor(ka) práce: Španerová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tegze, Miron
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce ?Odpovídají rozdíly českých a britských Public Private Partnership rozdílným potřebám jejich ekonomik?? je analyzovat Public Private Partnership procesy v České republice a Velké Británii, a to z hlediska institucionálního a legislativního zabezpečení. První část diplomové práce podává ucelený obraz o spolupráci soukromého a veřejného sektoru formou PPP. Druhá část se zabývá vývojem a současnou situací v České republice v oblastech legislativního a institucionálního uspořádání PPP procesů. Třetí část je obdobou druhé části, je zde ale analyzována Velká Británie. Poslední kapitola Rozdíly v procesu Public Private Partnership/Public Finance Initiative ve Velké Británii a v České republice směřuje k naplnění hlavního cíle diplomové práce, tedy nalezení rozdílů mezi českými a britskými PPP a jejich zdůvodnění s ohledem na potřeby ekonomik.
Klíčová slova: Public Private Partnership; Private Finance Initiative; veřejný statek; soukromý sektor; veřejný sektor; transfer rizika
Název práce: Are differences between Czech and British Public Private Partnership related to the necessities of their economics?
Autor(ka) práce: Španerová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tegze, Miron
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: