Ochrana osobních údajů v Schengenském informačním systému

Název práce: Ochrana osobních údajů v Schengenském informačním systému
Autor(ka) práce: Adamčíková, Leona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v současném Schengenské informačním systému zajištěna ochrana osobních údajů. Na základě analýzy dokumentů o založení SIS podává práce ucelený přehled o všech vnějších i vnitřních kontrolních mechanismech, jimiž SIS disponuje. Nedílnou součástí práce jsou příklady z praxe, například fungování SIS v Rakousku nebo aktivity Společného kontrolního orgánu, v jehož kompetenci je zajišťovat ochranu osobních údajů a bezpečnost dat v SIS. Práce je rozdělena do pěti kapitol a jejím cílem je posoudit, zda SIS poskytuje takovou ochranu osobních údajů, že není nutné v budoucnu posílit kontrolní mechanismy, které zajišťují bezpečnost dat.
Klíčová slova: Schengenský informační systém; Schengenská prováděcí úmluva; Společný kontrolní orgán
Název práce: Protection of personal data in the Schengen information system
Autor(ka) práce: Adamčíková, Leona
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the protection of personal data in the current Schengen information system. The thesis presents an overview of internal and external controls of the SIS by analysing the foundation documents. Inseparable parts of the thesis are examples from practice, for example the functioning of the SIS in Austria or activities of Joint Supervisory Authority that is responsible for personal data protection and their safety in the SIS. The thesis is divided into five chapters and its aim is to assess, whether the SIS provides such a personal data protection that it is not necessary to reform and upgrade its controls in the future.
Klíčová slova: Schengen information system; Schengen Convention; Joint Supervisory Authority

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21583/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: