Komparace nepokojů v Barmě 1988 a 2007

Název práce: Komparace nepokojů v Barmě 1988 a 2007
Autor(ka) práce: Drechslerová, Dagmar
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Knotková, Vladimíra
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je komparace nepokojů v Barmě v letech 1988 a 2007. První část je zaměřená na vnitřní faktory vedoucí k nepokojům, faktory jsou analyzovány podle dimenzí jejich původu. Druhá část se zabývá vybranými vnitřními aktéry a jejich rolí během nepokojů. Třetí část je věnována vybraným státům a jejich reakci na demonstrace.
Klíčová slova: Šafránová revoluce; nepokoje v Barmě 1988; Barma
Název práce: Comparison of convulsions in Burma in 1988 and 2007
Autor(ka) práce: Drechslerová, Dagmar
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Knotková, Vladimíra
Oponenti práce: Havlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The target of this thesis is the comparison of convulsions in Burma in 1988 and 2007. The first part concentrates on interior factors arousing the convulsions. The factors are analysed according to the dimensions of their origin. In the second part interior persons involved and their tasks are analysed. The goal of the third part is to compare the reactions of particular states.
Klíčová slova: Burma; Saffron revolution; Convulsions in Burma 1988

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 17. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: