Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika Řecka a jeho ekonomická spolupráce s ČR

Název práce: Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika Řecka a jeho ekonomická spolupráce s ČR
Autor(ka) práce: Maťová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Mišovská, Soňa
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce charakterizuje specifika provázející obchodní jednání s řeckými obchodními partnery a formuluje základních doporučení pro úspěšné jednání českých ekonomických subjektů s řeckými protějšky. Analyzuje vzájemných ekonomické vztahy České republiky a Řecka, perspektivní odvětví spolupráce a příčiny nízké úrovně vzájemné obchodní výměny.
Klíčová slova: obchodní jednání; kulturní odlišnosti; Řecko

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2006
Datum podání práce: 13. 6. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: