Majetková podstata v insolvenčním řízení

Název práce: Majetková podstata v insolvenčním řízení
Autor(ka) práce: Metzová, Nika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Kropáčová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá insolvenčním řízením a především majetkovou podstatou, která je jeho důležitou součástí při řešení dlužníkova úpadku. Cílem práce je podat ucelený pohled na majetkovou podstatu z níž budou uspokojeni dlužníkovi věřitelé, informovat o jejím rozsahu, obsahu, způsobu nakládání a dispozičních oprávněních v průběhu celého řízení. Dále se práce zabývá možnostmi zpeněžení majetkové podstaty a následným uspokojením věřitelů z výtěžku ze zpeněžení. Práce je pro lepší porozumění tématu doplněna o názorné příklady a soudní judikaturu.
Klíčová slova: dispoziční oprávnění; věřitel; dlužník; insolvenční správce; insolvenční řízení; majetková podstata
Název práce: The assets in the insolvency proceedings
Autor(ka) práce: Metzová, Nika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kotoučová, Jiřina
Oponenti práce: Kropáčová, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the insolvency proceedings and mainly with the assets that play an important role in solving the insolvency of a debtor. The aim of this thesis is to provide comprehensive overview regarding the assets that will be used to discharge claims of the creditors and to inform about the range, the content and the way of disposal of the assets in the course of the proceedings. Furthermore, the thesis considers the possibilities of realizing the assets and satisfaction of creditors' claims from the profits of the realisation. For better apprehension the thesis includes also the exemplification and samples of practice of the courts.
Klíčová slova: assets; disposal of assets; insolvency proceedings; creditor; debtor ; liquidator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 17. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22490/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: