Trh práce a rovné příležitosti - vybrané příklady zemí EU

Název práce: Trh práce a rovné příležitosti - vybrané příklady zemí EU
Autor(ka) práce: Broulíková, Senta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Oponenti práce: Zabloudil, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o politice rovných příležitostí, situaci trhu práce a postavení žen v rozhodovacích procesech na úrovni Evropské unie. Hodnotí legislativní a nelegislativní nástroje v této oblasti a budoucnost rovných příležitostí. Zaměřuje se také na hodnocení rovných příležitostí v České republice, Švédsku a Rumunsku. Podává rovněž příklady good practices mezinárodních a českých firem.
Klíčová slova: genderové stereotypy; gender; postavení žen na trhu práce; diskriminace; rovné zacházení; rovné příležitosti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5092/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: