Čína a její potenciál v současné světové ekonomice

Název práce: Čína a její potenciál v současné světové ekonomice
Autor(ka) práce: Blažková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Suchá, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci charakterizuji ekonomický vliv Číny na okolní svět 21. století, aktuální stav její ekonomiky a z něho plynoucí potenciál stát se předním hráčem současné světové ekonomiky, jímž v době globální finanční krize, za které svou bakalářskou práci píši, oproti konkurenčním ekonomikám oplývá. První kapitola se zabývá vzestupem čínské ekonomiky až na současnou úroveň jedné z velmocí a aktuálními výzvami jejího dalšího rozvoje. Druhá kapitola je věnována vnitřnímu potenciálu země - aktuálnímu vývoji HDP včetně jeho stinných stránek a vývoji měnové politiky podhodnoceného jüanu. Třetí kapitola se orientuje na vnější potenciál čínské ekonomiky - na její exportní politiku, vývoj zahraničního obchodu a přímých zahraničních investic.
Klíčová slova: Čína; čínská ekonomika; ekonomický boom; ekonomická velmoc
Název práce: China and its potential in the contemporary world economy
Autor(ka) práce: Blažková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Suchá, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the economic influence of China on the surrounding world of the 21st century, the current condition of its economy and its consequent potential to become the leading player in the present-day world economy. Chapter one deals with the rise of Chinese economy to the current position of one of the superpowers and with current challenges of its further economic development. Chapter two is dedicated to the internal potential of the country - including current trends in GDP, its risks and drawbacks and the development of Chinese specific monetary policy. Chapter three focuses on its external potential - FDI progress, export policy and foreign trade development.
Klíčová slova: Chinese economy; China; economic superpower; economic boom

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 16. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: