Rozvojová pomoc a její efektivita

Název práce: Foreign aid and its effectiveness
Autor(ka) práce: Erlichová, Linda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Purpose of this diploma thesis is to analyze foreign aid as a stabile part of nations expenditures of all developed countries since 60's. But at the same time foreign aid not being important enough for developed countries to manage it more effectively. This diploma thesis analyses among others development of different economic approaches on this topic, financial flows of this sort since the beginning and also an analysis of foreign aid as whole as well as some of its parts. I`m also trying to find reasons why developed nations provide foreign aid and also motives for accepting it by developing nations. Also trade liberalisation is described as the only way of solving foreign aid poor effeciency.
Klíčová slova: International Trade Liberalisation; Migration; Food Aid; Conditionality; Foreign Aid
Název práce: Rozvojová pomoc a její efektivita
Autor(ka) práce: Erlichová, Linda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Volenec, Otakar
Oponenti práce: Knotková, Vladimíra
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavní náplní této diplomové práce je analýza rozvojové pomoci. Rozvojová pomoc je stabilní součástí výdajů státního rozpočtu všech vyspělých zemí od šedesátých let, přesto tato část není pro rozvinuté země natolik významná, aby se detailně soustředily na to, zda jsou tyto prostředky vydávány efektivně. Ve své diplomové práci analyzuji vývoj myšlení i samotných finančních toků od počátku až do současnosti a analyzuji rozvojovou pomoc jako celek i její jednotlivé složky, jako potravinová, technická, enviromentální pomoc a migrace. Popisuji hlavní motivy pro poskytování rozvojové pomoci na straně dárce i motivy na staně příjemce. Věnuji se liberalizaci mezinárodního obcodu jako jedinému logickému řešení neefektivity rozvojové pomoci.
Klíčová slova: ĺiberalizace mezinárodního obchodu; rozvojová pomoc; potravinová pomoc; vázaná pomoc; migrace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2007
Datum podání práce: 26. 4. 2010
Datum obhajoby: 15. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26307/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: