Finanční analýza společnosti Stock Plzeň, a.s. a mezipodnikové srovnání

Název práce: Finanční analýza společnosti Stock Plzeň, a.s. a mezipodnikové srovnání
Autor(ka) práce: Mészárosová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Středová, Ivana
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce obsahuje teorii o finanční analýze, a konkrétnou finanční analýzu společnosti Stock Plzeň, a.s. Dále je v práci porovnávána tato společnost s hlavními konkurenty. Obsahuje horizontální a vertikální analýzu, bilanční pravidla, analýzu poměrových ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. V mezipodnikovém srovnání je společnost srovnávána se společnosti Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s a Rudolf Jelínek a.s..
Klíčová slova: analýza poměrovýcg ukazatelů; vertikální analýza; horizontální analýza; mezipodnikové srovnání; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 4. 2007
Datum podání práce: 27. 4. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5100/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: