Blízký východ a jeho role ve světové ekonomice

Název práce: Blízký východ a jeho role ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Šťovíčková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o současném postavení zemí Blízkého východu ve světové ekonomice. První část práce se zabýva geografickým vymezením regionu, jeho demografickou strukturou a současnou ekonomickou situací. Druhá část práce se zaměřuje na mezinároní ekonomické vztahy zemí Blízkého východu. V poslední části jsou rozebrány vztahy zkoumaných zemí se světovými velmocemi.
Klíčová slova: ropa; GCC; Blízký východ
Název práce: Middle east and its role in the global economy
Autor(ka) práce: Šťovíčková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The paper discusses the current status of the Middle Eastern countries in the world economy. The first part deals with the geographical definition of the region, analyses its demographic structure and the current economic situation. The second part focuses on international economic relations. The last part deals with relations of the countries in the Middle East with world-powers.
Klíčová slova: oil-producing countries; Middle East; GCC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: