Specifika a problémy zemí Afrického rohu

Název práce: Specifika a problémy zemí Afrického rohu
Autor(ka) práce: Mikeš, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou zemí Afrického rohu (Etiopie, Eritrea, Džibutsko a Somálsko). První část poskytuje souhrnné geografické, historické a demografické informace. Dále analyzuje politickou a bezpečnostní situaci a převážně se zabývá pirátstvím v Somálsku. Druhá část se podrobně věnuje ekonomické charakteristice a specifikám tohoto regionu. Zaměřuje se na ekonomickou závislost zemí na zemědělství a dopady změn klimatu, dále makroekonomický vývoj, zahraniční pomoc, životní úroveň a dopady HIV/AIDS na chudobu. Poslední část popisuje teritoriální a komoditní strukturu zahraničního obchodu s důrazem na Etiopii, kde významné postavení zaujímá pěstování kávy.
Klíčová slova: Eritrea; chudoba; změny klimatu; zemědělství; Džibutsko; pirátství; káva; Somálsko; Etiopie; Africký roh
Název práce: Specifics and problems of countries in the Horn of Africa
Autor(ka) práce: Mikeš, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steinmetzová, Dana
Oponenti práce: Pavlík, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The paper is concerned with the problems of countries in the Horn of Africa (Ethiopia, Eritrea, Djibouti and Somalia). The first part provides general geographical, historical and demographic information about the Horn of Africa. Further it analyzes the political and security situation in this region, with a special focus on piracy in Somalia. The second part, in particular deals, with economic problems and region specifics problems such as an economic dependence on agriculture and the impact of climate change, further macro economical development, foreign aid, standard of living and the fall-out from HIV/AIDS on poverty. The last part describes territorial and commodity structure of foreign trade with special an emphasis on Ethiopia, where important role has coffee growing.
Klíčová slova: agriculture; climate change; Djibouti; Somalia; Ertitrea; Ethiopia; Horn of Africa; piracy; coffee; agriculture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2009
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 15. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22509/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: