Podnikatelský plán společnosti Web Software Consulting [cs]

Název práce: Podnikatelský plán společnosti Web Software Consulting [cs]
Autor(ka) práce: Kyjovská, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá, Jitka
Oponenti práce: Zapletalová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena v oblasti teorie na charakteristiku malých a středních firem včetně jejich právních forem, na teorii sestavení podnikatelského plánu a na možné zdroje financování podnikatelského plánu. Praktická část se věnuje sestavení konkrétního plánu společnosti Web Software Consulting. Tato práce slouží pro posouzení reálnosti a životaschopnosti podnikatelského nápadu.[cs]
Klíčová slova: [cs]; Analýza trhu; SWOT analýza; Zdroje financování; Podnikatelský plán; MSP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2007
Datum podání práce: 29. 4. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5107/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: