Diagnostika obchodní firmy podle základních účetních výkazů

Název práce: Diagnostika obchodní firmy podle základních účetních výkazů
Autor(ka) práce: Košárek, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Zatočil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje finanční zdraví mobilního operátora T-Mobile na základě rozvahy, výsledovky a výkazu cash-flow z let 2000 ? 2005 a podává tak základní obraz finanční situace společnosti. V diagnostice firmy je zahrnuta horizontální a vertikální analýza zmíněných účetních výkazů, analýza poměrových ukazatelů (rentability, likvidity a aktivity), bankrotní a bonitní modely a závěrečné srovnání vypočtených ukazatelů s dalšími dvěma mobilními operátory ? O2 a Vodafone.
Klíčová slova: vertikální analýza účetních výkazů; horizontální analýza účetních výkazů; poměrové ukazatele; finanční ukazatele; účetní výkazy; diagnostika; Finanční analýza
Název práce: Diagnosis of a company according to its financial statements
Autor(ka) práce: Košárek, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Zatočil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2007
Datum podání práce: 29. 4. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: