Ekonomické řízení neziskové organizace - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, příspěvková organizace

Název práce: Ekonomické řízení neziskové organizace - Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, příspěvková organizace
Autor(ka) práce: Jelínková, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olejníková, Hana
Oponenti práce: Benedikt, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce ukazuje na nezbytnost zavádění systému ekonomického řízení organizace, měří dosahované výsledky organizace po zavedení řídících procesů. Využívá ukazatele a postupy bilanční analýzy
Klíčová slova: nemocnice; nezisková organizace; řízení; ekonomika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 4. 2007
Datum podání práce: 29. 4. 2007
Datum obhajoby: 30. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5109/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: