Inovační politika Brazílie

Název práce: Inovačná politika Brazílie
Autor(ka) práce: Brlayová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá tematikou inovácií a inovačnej politiky v prostredí Brazílie, ktorá je považovaná za vzor v inováciách pre rozvojové krajiny. Analyzujem implementáciu, nástroje, ciele inovačnej politiky Brazílie a hodnotím úlohy aktérov (súkromný sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
Klíčová slova: inovácie; inovačná politika; Brazília
Název práce: Inovační politika Brazílie
Autor(ka) práce: Brlayová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce se zabývá tematikou inovací a inovační politiky v prostředí Brazílie, která je považovaná za vzor v inovacích pro rozvojové země. Analyzuji implementaci, nástroje, cíle inovační politiky Brazílie a hodnotím role aktérů (soukromý sektor, vláda, univerzity, výskumné centrá...)
Klíčová slova: inovační politika; Brazílie; inovace
Název práce: Innovation policy of Brazil
Autor(ka) práce: Brlayová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The bachelor thesis analyses innovation policy and innovations in Brazil; its implemantation, instruments, goals, successes and evaluates the role of key actors in this policy(private sector, government, research centres, univerzities...)
Klíčová slova: innovation; innovation policy; Brazil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2009
Datum podání práce: 10. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23426/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: