Automobil v podnikání

Název práce: Automobil v podnikání
Autor(ka) práce: Smolíková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koubová, Libuše
Oponenti práce: Nováčková, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o automobilu v podnikání. Práce zahrnuje informace z několika oblastí, které se navzájem ovlivňují a které jsou vymezeny zákony o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, dani silniční, dani z přidané hodnoty, účetnictví a daních z příjmů. Práce se zabývá vozidly obecně a jejich tříděním, silniční daní, situací, kdy je automobil zařazen v obchodním majetku a automobilem v obchodním majetku nezařazeným.
Klíčová slova: automobil nezařazený v obchodním majetku; nárok na odpočet DPH; daňová uznatelnost nákladů; vyřazení automobilu; užívání automobilu; způsoby pořízení automobilu; zařazení do obchodního majetku; silniční daň; členění a evidence vozidel; automobil v podnikání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2007
Datum podání práce: 30. 4. 2007
Datum obhajoby: 7. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: