Fúze společností Penny Market a Plus Discount

Název práce: Fúze společností Penny Market a Plus Discount
Autor(ka) práce: Kebísek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Popis a zhodnocení procesu fúze společností Penny Market a Plus Discount. Provedena částečná finanční analýza společnosti, zkompletován Business plán fúze včetně finančního plánu. Na závěr přidána SWOT analýza.
Klíčová slova: business plán; fúze; finanční analýza
Název práce: Merger between Penny Market and Plus Discount
Autor(ka) práce: Kebísek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Lodr, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Description and analysis merger between Penny Market and Plus Discount, Business plan, Financial analysis, SWOT analysis
Klíčová slova: financial analysis; business plan; merger

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: