Spekulace na komoditních trzích

Název práce: Spekulace na komoditních trzích
Autor(ka) práce: Drnková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsat hlavní pricipy komoditního obchodování se zaměřením výhradně na spekulativní typy obchodů. Pozornost je věnována především komoditním spreadům. Práce je rozdělena do třech částí. První část obsahuje základní informace o komoditním obchodování, druhá část se zabývá detailním popisem komoditních spreadů. Poslední a zároveň nejdůležitější část práce je zaměřena na budování vlastní obchodní spreadové strategie. V samotném závěru je pak na základě vlastních obchodních výsledků prokázána funkčnost a úspěšnost tohoto obchodního plánu.
Klíčová slova: technická analýza; komoditní spread; obchodní strategie; pákový efekt; spekulant; futures kontrakt; komodity
Název práce: Speculation on Commodity Markets
Autor(ka) práce: Drnková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Drozen, František
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the bachelor thesis is to describe the main principles of trading in commodities focused on speculative trading. Attention is especially paid to commodity spreads. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part contains basic information about trading in commodities. The second part is concerned with a detailed characteristic of commodity spreads. The final and the most important part deals with building of my own trading spread strategy. In the closing part functionality and accomplishments of my trading system are proved apart from other facts. Everything is accompanied by my own obtained trading results.
Klíčová slova: technical analysis; commodity spread; leverage; futures contract; commodities; trading strategy; speculator

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2009
Datum podání práce: 3. 3. 2010
Datum obhajoby: 14. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21837/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: