Public Private Partnership jako alternativní možnost financování dálniční infrastruktury v ČR

Název práce: Public Private Partnership jako alternativní možnost financování dálniční infrastruktury v ČR
Autor(ka) práce: Chovanec, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je členěna na tři části. V první části je popsána teorie k oblasti dálniční infrastruktury, faktory umožňující její optimální využití, se zaměřením na odpovídající financování, formy veřejného, soukromého a veřejno-soukromého zabezpečení.V druhé části je provedena analýza koncepce Public Private Parnership a komparace s konvenčním financováním dálniční infrastrukuty. V závěrečné části jsou formulována doporučení nezbytných podmínek pro úspěšnou realizaci projektů Public Private Partnership, zahrnující transparentnost projektů, potřebu podpory od vlády, rozdělení rizik, zakotvení právního rámce. Jsou zdůrazněna omezení použití koncepce Public Private Partnership a nenahraditelnost konvenční veřejné zakázky pro páteřní sítě dopravní infrastruktury.
Klíčová slova: Public Private Partnership; financování dopravní infrastruktury; konvenční veřejné zakázky; alternativní možnosti financování
Název práce: Public Private Partnership as an Alternative Method of Financing Highway Infrastructure in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Chovanec, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: