Malé státy a mezinárodní organizace: Příklad Islandu

Název práce: Malé státy a mezinárodní organizace: Příklad Islandu
Autor(ka) práce: Špruček, Dan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit vztahy malých států s mezinárodními organizacemi. V první části rozebírá výhody a nevýhody malých států v mezinárodním systému a obecné příčiny vstupu malých států do mezinárodních organizací. Druhá část je zaměřena na Island jako příklad malého státu. Třetí nejobsáhlejší část analyzuje vztahy malých států s vybranými mezinárodními organizacemi.
Klíčová slova: Island; mezinárodní organizace; malé státy
Název práce: Small states and international organizations – Example of Iceland
Autor(ka) práce: Špruček, Dan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Sršeň, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyse relations of small states with international organizations. The first part of the thesis focuses on advantages and disadvantages of smallness of states in international relations and general reasons of joining international organizations. The second part focuses on Iceland as an example of a small state. The third and largest part analyses relations of small states with specific international organizations.
Klíčová slova: Iceland; international organizations; small states

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2010
Datum podání práce: 21. 5. 2010
Datum obhajoby: 22. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: