Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange

Název práce: Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange
Autor(ka) práce: Felcman, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma Srovnání New York Stock Exchange a Toronto Stock Exchange má za cíl srovnat obě burzy ze tří oblastí. První oblast a zároveň kapitola je nazvána Obchodní systém a pojednává o tom, jak vypadá obchodování na burzách a kdy je možné obchodovat. Druhá kapitola analyzuje obchodní aktivitu, kde se přímo analyzuje tržní kapitalizace, objemy obchodů a dva indexy z každé burzy. Třetí a poslední kapitola srovnává způsob regulace na obou burzách. Všechny kapitoly obsahují grafy, obrázky a tabulky, které mají přehledně vypovídat o analyzované části.
Klíčová slova: Toronto Stoch Exchange; New York Stock Exchange; Srovnání
Název práce: Comparison of New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange
Autor(ka) práce: Felcman, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis named Comparison of New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange compares both exchanges from three points of view. The first chapter Trading System dissertates about trading system itself. It explains how the trading on exchange works and when the trades can be closed among the investors. The second chapter named Trading Activity in which author analyses market capitalization, number of trades and number of traded shares and two indices from each exchange. The last chapter compares regulation on both exchanges. All chapters contain graphs, images and tables for better understanding.
Klíčová slova: Comparison; New York Stock Exchange; Toronto Stock Exchange

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 12. 2009
Datum podání práce: 1. 6. 2010
Datum obhajoby: 24. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23549/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: