Mezinárodně právní ochrana Antarktidy

Název práce: Mezinárodně právní ochrana Antarktidy
Autor(ka) práce: Šulcová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Grmelová, Nicole
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje mezinárodnímu postavení Antarktidy, ochraně jejího životního prostředí a celkovému vývoji antarktického smluvního systému. Součástí je přehled právních dokumentů týkajících se této oblasti. V přílohách se práce také zabývá historickým vývojem.
Klíčová slova: Kategorie smluvních stran; Úmluva o ochrane antarktických mořských živých zdrojů; ATCM; Antarktida; Smlouva o Antarktidě; Úmluva o ochrane antarktických tuleňů; Ochrana životního prostředí Antarktidy; Antarktický smluvní systém; Madridský Protokol; Orgány ATS
Název práce: International juridical and environmental protection of Antarctic
Autor(ka) práce: Šulcová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Švarc, Zbyněk
Oponenti práce: Grmelová, Nicole
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis treats the subject of international status of Antarctic, environmental protection and Antarctic treaty system. It contains an overview of juridical documents about this area. History of Antarctic is mentioned in the attachments.
Klíčová slova: Antarctic treaty consultative meeting; Antarctic treaty system; Convention for the Conservation of Antarctic Seals; Committee for Enviromental Protection; Commission for the Conservation of Antarctic Marine; Antarctic and Southern Ocean Coalition

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 24. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/21663/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: