Dopady finanční krize na systém regulace bank

Název práce: Dopady finanční krize na systém regulace bank
Autor(ka) práce: Špániková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Kalivoda, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této práce jsou reakce regulátorů finančního sektoru na nedávnou finanční krizi. Cílem práce je zhodnotit nové přístupy v regulaci finančního sektoru a odpovědět na otázku, zda se finanční regulace dokázala poučit z nových zkušeností. Úvodní část se věnuje krátké studii o důvodech krize a chybám na straně regulace a dohledu. Na tuto kapitolu navazuje analýza nejvýznamnějších změn v systému regulace finančního sektoru, které byly reakcí na finanční krizi. Jsou zde zkoumány reformy dohledu v Evropské Unii, především nová architektura dohledu a koncepce řízení bank v krizových situacích, dále pak novelizace směrnice o kapitálových požadavcích a zdanění finančních institucí.
Klíčová slova: CRD; Zdanění finančních institucí; Larosièrova zpráva; bankovní regulace
Název práce: The Effects of the financial crisis on bank regulation system
Autor(ka) práce: Špániková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Kalivoda, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theme of this thesis is the financial sector regulators' response to the recent financial crisis. The aim of the thesis is to evaluate new approaches to financial sector regulation and to answer the question whether financial regulators could learn from their past experience. The introductory section is devoted to a brief study of the reasons for the crisis and mistakes on the part of regulation and supervision. The analytical part deals with the analysis of the most significant changes in the regulation of the financial sector, which were a reaction to the financial crisis: the reform of supervision in the European Union, especially the new architecture of the supervisory and management approaches used for banks in crisis, changes of CRD and the taxation of financial institutions.
Klíčová slova: Taxation of Financial Institutions; CRD; Larosière Report; Bank regulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2010
Datum podání práce: 31. 8. 2010
Datum obhajoby: 22. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: