Investice do lidskeho kapital: Vyplati se studovat na vysoke skole?

Název práce: Investice do lidskeho kapital: Vyplati se studovat na vysoke skole?
Autor(ka) práce: Špirit, Zbyněk
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubík, Rudolf
Oponenti práce: Urbánek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lidského kapitálu a investováním do terciárního vzdělání z mikroekonomického hlediska. První část popisuje teoretickou podstatu lidského kapitálu a jeho vývoj. Druhá část nastiňuje základní ekonomické statistiky jako vzdělanostní strukturu obyvatelstva, mzdovou úroveň a nezaměstnanost podle dosaženého vzdělání. Po teoretické stránce uvádí míru návratnosti, která značí výnosnost celkové investice do vzdělání. Třetí praktická část se dotazníkovým šetřením snaží soukromou míru návratnosti stanovit a potvrdit základní domněnku o výhodě studia na vysoké škole.
Klíčová slova: Terciární vzdělání; Lidský kapitál; Investice do lidského kapitálu; Míra návratnosti investice do vzdělání
Název práce: The investment in human capital: Is study at the university advantageous?
Autor(ka) práce: Špirit, Zbyněk
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubík, Rudolf
Oponenti práce: Urbánek, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the problems of human capital and investment in the tertiary education from micro-economic point of view. The first part describes principles of human capital and its development. The second part deals with basic economic statistics such as the structure of educated population, wage standard or the rate of unemployment according to the level of educational attainment. The third, practical part is questionnaire which tries to a private rate of return and which also tries to confirm an essential presumption of the advantage of study at the university.
Klíčová slova: Rate of return to investment in education; Investment in human capital; Tertiary education; Human capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2010
Datum podání práce: 20. 4. 2010
Datum obhajoby: 22. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25730/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: