Vývoj islandského účetnictví

Název práce: Vývoj islandského účetnictví
Autor(ka) práce: Cejpková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem islandského účetnictví. V první části je popsáno právní prostředí a instituce, které ovlivňují účetní legislativu. V další části je prozkoumáno, jakým způsobem se Island vyrovnal v účetnictví s vysokou inflací v průběhu 70. a 80. let 20. století. Jsou zde uvedeny základní principy a zásady finančního výkaznictví. Na závěr je nastíněn vývoj islandského účetnictví do budoucna.
Klíčová slova: inflační účetnictví; účetní zásady; účetnictví; Island; výkaznictví
Název práce: Development of Icelandic accounting system
Autor(ka) práce: Cejpková, Barbora
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper concentrates on development of Icelandic accounting system. In the first part there is described the legal background and all the institutions which have an impact on financial reporting in Iceland. The second part is about the influence of inflation on financial reporting. There are mentioned national principles of Icelandic accounting and in the end there is forcasted the future development.
Klíčová slova: inflation accounting; Iceland; accounting principles and practices; financial reporting; accounting system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 22. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24917/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: