Cloud computing a jeho model Platform-as-a-Service

Název práce: Cloud computing a jeho model Platform-as-a-Service
Autor(ka) práce: Theier, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Burkoň, Lukáš
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na představení způsobu poskytování IT služeb pomocí sítě internet, pro který se v současnosti používá název cloud computing. Hlavní pozornost je věnována konkrétně modelu Platform-as-a-Service (PaaS), v jehož rámci jsou nabízena různá prostředí pro vývoj a následný provoz webových aplikací. Cílem je představení tohoto relativně nového přístupu k vývoji a shrnutí výhod i možných překážek, které přináší v porovnání s klasickým vývojem aplikací. Součástí práce je i analýza současného trhu s PaaS platformami, která rozděluje dostupná řešení do tří základních kategorií. Účelem analýzy je usnadnit případným zájemcům o PaaS orientaci na trhu a pomoci jim vybrat vhodnou platformu tak, aby v maximální možné míře vyhovovala jejich konkrétním požadavkům. V praktické části je na příkladu jedné z platforem demonstrován postup vytvoření jednoduché databázové aplikace na evidenci objednávek. V samotném závěru práce se autor pokouší odhadnout nejbližší budoucí vývoj celé oblasti cloud computingu i jeho modelu Platform-as-a-Service.
Klíčová slova: Force.com; PaaS; Platform-as-a-Service; Cloud computing
Název práce: Cloud computing and its model Platform-as-a-Service
Autor(ka) práce: Theier, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Burkoň, Lukáš
Oponenti práce: Feuerlicht, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper deals with the way of providing IT services via the Internet, which is nowadays known as cloud computing. It further focuses on the model Platform-as-a-Service (PaaS), in which vendors offer Web-based development-platforms for developing and deploying full programs online. The main objective of the paper is to introduce this relatively new approach to developing applications as well as to shed light on related advantages and obstacles, thus contrasting with traditional ways of developing applications. The thesis also contains a market analysis of contemporary PaaS platforms, which divides possible solutions into three basic categories. The purpose of the analysis is to make it easier for potential customers to orientate on the market and help them to pick the right platform which suits their requirements best. In the practical part there is a demonstration of the process of creating a simple database application using one of the platforms described earlier in this paper. At the end of the thesis the author makes an attempt to forecast the future of the whole area of cloud computing and the model Platform-as-a-Service.
Klíčová slova: PaaS; Platform-as-a-Service; Cloud computing; Force.com

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2010
Datum podání práce: 12. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24525/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: