Autentizace uživatelů pomocí OpenID, implementace a podpora v prostředí PHP

Název práce: Autentizace uživatelů pomocí OpenID, implementace a podpora v prostředí PHP
Autor(ka) práce: Sokol, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou autentizace uživatelů na internetu pomocí OpenID. Na tuto technologii je nahlíženo jednak z hlediska zařazení OpenID mezi dalšími podobnými službami, tak i popisem protokolu komunikace mezi jednotlivými stranami. Práce se dále zabývá možnostmi implementace autentizace přes OpenID v prostředí PHP a popisuje, jaké knihovny jsou pro tento účel použitelné a jaké jsou možnosti implementace OpenID v frameworcích, které se na platformě PHP používají.
Klíčová slova: OpenID; framework; PHP; Identity Management; autentizace
Název práce: OpenID user authentication, implementation and support in PHP
Autor(ka) práce: Sokol, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Gála, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work is focused on the user authentication on internet using the OpenID. The OpenID communication protocol is described and also other similar technologies are mentioned. The work introduces implementation methods within the PHP environment and lists which libraries are available and what are the possibilities of the most frequently used PHP frameworks to implement the OpenID authentication.
Klíčová slova: framework; OpenID; PHP; Identity Management; authentication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 1. 2010
Datum podání práce: 1. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24052/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: