Pojištění profesní odpovědnosti

Název práce: Pojištění profesní odpovědnosti
Autor(ka) práce: Ostrihonová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je věnována tématu pojištění profesní odpovědnosti. Uvádí charakteristické rysy pojištění profesní odpovědnosti a jeho konstrukci. Zkoumá postavení profesních komor a sdružení při konstrukci pojištění. Popisuje situaci na současném pojistném trhu v České republice. Představuje vybrané produkty a na vybraném vzorku pojistitelů porovnává jejich nabídky.
Klíčová slova: vývoj trhu pojištění profesní odpovědnosti; pojištění profesní odpovědnosti; odpovědnost za škodu
Název práce: Professional liability insurance
Autor(ka) práce: Ostrihonová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Final thesis is devoted to the topic of professional liability insurance. It indicates the characteristics of professional liability insurance and its structure. It examines the status of professional chambers and associations in the construction of insurance. The thesis describes the current insurance market in the Czech Republic. It presents selected products and it compares the offers of insurance companies on the sample of insurers.
Klíčová slova: liability for damage; professional liability insurance; development of professional liability insurance market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2009
Datum podání práce: 6. 6. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23171/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: