Možnosti přeshraniční spolupráce v Karlovarském kraji

Název práce: Možnosti přeshraniční spolupráce v Karlovarském kraji
Autor(ka) práce: Jambor, Stanislav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří;RNDr.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je analýza přeshraniční spolupráce v Karlovarském kraji. Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola obsahuje socioekonomickou analýzu Karlovarského kraje s identifikací jeho největších problémů. Druhá kapitola se věnuje přeshraniční spolupráci uskutečňované do roku 2006. Jsou zde zmíněny programy CBC Phare a INTERREG IIIA. Třetí kapitola se věnuje novému programovacímu období a konkrétně operačním programům přeshraniční spolupráce. Ve čtvrté kapitole jsou srovnány cíle minulých a současných programů přeshraniční spolupráce. Pátá kapitola je věnována možnostem přeshraniční spolupráce v Karlovarském kraji ve vybraných oblastech.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2007
Datum podání práce: 3. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: