Leasing nebo spotřebitelský úvěr při financování osobního automobilu ve firmě

Název práce: Leasing nebo spotřebitelský úvěr při financování osobního automobilu ve firmě
Autor(ka) práce: Eigl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Markvart, Štěpán
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat efektivnost dvou možností pořízení majetkové části - a to buď na leasing nebo na úvěr; tento cíl se opírá o sledování základního cíle podniku, kterým je růst hodnoty firmy. V první části je obecné vymezení leasingu, jeho historie, předmětu, typů, stavu současného trhu v ČR. Zvláště je zaměřena na finanční leasing z pohledu české legislativy. Druhá část je věnována bankovnímu úvěru, zvláště pak spotřebitelskému úvěru. Třetí část má za cíl porovnat leasing se spotřebitelským úvěrem a vyvození závěrů, která forma je výhodnější za daných okolností na příkladu - pořízení osobního automobilu. Dále si klade za cíl zjistit, zda leasingový trh disponuje potencionálem usnadnit malým a středním podnikům financování investic.
Klíčová slova: malé a střední podniky; leasingový trh; úvěr; leasing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2007
Datum podání práce: 3. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: