Plnění rozpočtu v konkrétních podmínkách města Humpolec v časové řadě let 2006 -2008

Název práce: Plnění rozpočtu v konkrétních podmínkách města Humpolec v časové řadě let 2006 -2008
Autor(ka) práce: Janečková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce poskytuje informace o hospodaření obcí řízených legislativou České republiky. Vysvětluje principy fungování územních samosprávných celků, uvádí jejich povinnosti a pravomoci, a nahlíží do systému rozpočtové soustavy. Informace jsou porovnávány se skutečným hospodařením města Humpolce, vybraného autorem. Následně je provedena analýza plnění rozpočtu daného města.
Klíčová slova: návrh rozpočtu; územní samosprávný celek; rozpočet
Název práce: Budget implementation in the specific conditions of the town Humpolec
Autor(ka) práce: Janečková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Nováková, Štěpánka
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis provides the information about budgetary control of municipality which is controlled by the legislature of the Czech Republic. It explains the principles of the operation of the territorial autonomous units and it expresses their duties and authorities. It also looks into the system of the budget estimate. The information is compared with the real budgetary control of the town Humpolec which was chosen by the author. I have done an analysis how is the concrete budget in the town Humpolec fulfilled too.
Klíčová slova: estimate; municipality; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 22. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: