Procesní analýza přípravy televizní reportáže, srovnání procesů v největších televizích v ČR

Název práce: Procesní analýza přípravy televizní reportáže, srovnání procesů v největších televizích v ČR
Autor(ka) práce: Červenková, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Čumpelik, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je srovnání procesů výroby reportáže v celoplošně vysílajících televizích v České republice a IT podporou procesů. Je sestaven obecný procesní model. Srovnávána byla i část IS/IT, kterou redaktor využívá pro tvorbu reportáže. Cílem práce bylo zjistit odlišnosti v procesech a IS/IT a čím jsou odlišnosti způsobeny a jaký mají vliv na práci redaktora. V práci je řešen i vliv procesů na kvalitu reportáží a čím je kvalita určena. Výsledkem jsou návrhy na změny, které by měli vést k větší efektivitě práce. Součástí práce je přehled možností vzniku desinformace v procesu výroby reportáže.
Klíčová slova: desinformace; reportáž; zpravodajství; televize; IS/IT; procesní analýza
Název práce: Process analysis of television report creation and comparision of the process in three largest televisions in Czech Republic
Autor(ka) práce: Červenková, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novotný, Ota
Oponenti práce: Čumpelik, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: