Reálné opce a jejich aplikace na NEW ECONOMY FIRMS

Název práce: Reálné opce a jejich aplikace na NEW ECONOMY FIRMS
Autor(ka) práce: Dvořák, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Vydrová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá reálně opčními metodami a jejich aplikaci na firmy z New Economy (nové ekonomiky). V práci je popsána analogie a rozdíly reálných opcí s finančními opcemi. Kladen je důraz na problémy, které jsou s používáním reálných opcí spojeny. Práce je zakončena praktickým použitím reálných opcí při oceňování podniku.
Klíčová slova: new economy; nová ekonomiky; oceňování; flexibilita; volatilita; reálné opce
Název práce: Real Options and its Aplication on New Economy Firms
Autor(ka) práce: Dvořák, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mařík, Miloš
Oponenti práce: Vydrová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 13. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5186/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: