Výzkum a měření neefektivity b-tree indexů v databázovém systému ORACLE

Název práce: Výzkum a měření neefektivity b-tree indexů v databázovém systému ORACLE
Autor(ka) práce: Klepetko, Vítězslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Macák, Petr
Oponenti práce: Palovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce popisuje b-tree index v databázi Oracle a porovnává jej s konceptem b-stromu jako strukturou teorie grafů. Rozebírá hlavní faktory způsobující neefektivitu b-tree indexu vznikající při provádění DML příkazů. Ukazuje do jaké míry se neefektivita projeví a uvádí opatření, jak neefektivitu odstranit. Pro zkoumání mechanismu indexu v databázi je použita metoda nazývaná jako block dumping. Míra projevů neefektivity je určena pomocí měření doby trvání příkazů na testovací databázi. Hlavní faktory způsobující neefektivitu b-tree indexu popisované v této práci jsou vnitřní fragmentace databázových bloků, fragmentace segmentu a vysoký clustering factor.
Klíčová slova: Oracle; databáze; neefektivity; b-stromový index; b-strom
Název práce: Examination and measuring of Oracle database system b-tree index inefficiency
Autor(ka) práce: Klepetko, Vítězslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Macák, Petr
Oponenti práce: Palovská, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the Oracle database b-tree index and compares it to the concept of a b-tree as a graph theory structure. It analyses main factors causing inefficiency in b-tree index which emerge during DML queries execution. It shows to what extent the inefficiency manifests and describes ways of dealing with it. For the purpose of index mechanism analysis a method called block dumping is used. The level of inefficiency is determined by measuring queries duartion in a database created for that purpose. Inner fragmentation of index database block, segment fragmentation and high value of clustering factor are identified as main inefficiency-causing factors.
Klíčová slova: Oracle; database; inefficiency; b-tree index; b-tree

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 24. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24474/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: