Optimální velikost města

Název práce: Optimální velikost města
Autor(ka) práce: Tučná, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Toth, Petr
Oponenti práce: Čadil, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá městy a jejich optimální velikostí. V rámci teoretická části se práce zabývá definicí pojmu města a jeho funkcemi, faktory lokalizace firem ve městech, úspory a náklady, které město přináší a teoriemi o optimální velikosti měst. V praktické části práce se dokazuje působení aglomeračních úspor ve městech ČR pomocí analýzy produktivity práce vybraných měst ČR.
Klíčová slova: aglomerační ztráty; aglomerační úspory; optimální velikost města

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5195/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: