Integrace datových schránek do informačního systému

Název práce: Integrace datových schránek do informačního systému
Autor(ka) práce: Jakeš, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Heráková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o problematice informačního systému datových schránek a jeho možné integrace s různými informačními systémy pomocí konkrétního softwarového nástroje vyvinutého společností Ixtent s.r.o. V první části práce je informační systém datových schránek (ISDS) zasazen do širších souvislostí a pojmově vymezen. V druhé části práce jsou popsány možnosti spojení ISDS a různých typů podnikových aplikací. Je přitom použito softwarového nástroje "konektor ISDS". Ve třetí části práce jsou diskutovány konkrétní realizované projekty, případové studie a reálné přínosy těchto projektů.
Klíčová slova: informační systém datových schránek - ISDS; integrace; konektor ISDS; e-government; datová zpráva; datové schránky
Název práce: Data boxes integration into information systems
Autor(ka) práce: Jakeš, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kunstová, Renáta
Oponenti práce: Heráková, Lucia
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis discusses problems of data boxes information system and its possible integration with various information systems through the use of particular software tool developed by company Ixtent s.r.o. In the first part of this thesis is data boxes information system (ISDS) established into wider contexts and defined by terms. In the second part of this thesis are described options to connect ISDS and other various business applications. In so doing the software tool "connector ISDS" id used. In the third part are discussed particular realized project, case studies and real benefits of these projects.
Klíčová slova: connector ISDS; data boxes information system - ISDS; integration; e-government; data message; data boxes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2009
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 26. 8. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22822/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: