Socioekonomická analýza a syntéza okresu Příbram

Název práce: Socioekonomická analýza a syntéza okresu Příbram
Autor(ka) práce: Kotrbatá, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Postránecký, Josef;RNDr.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá komplexní socioekonomickou analýzou okresu Příbram. Můžeme ji rozdělit do tří částí. První část pojednává o Teoriích regionálního rozvoje, které chci použít pro definování dalších směrů rozvoje okresu Příbram. Druhou částí je analýza, která zkoumá základní charakteristiku okresu, jeho obyvatelstvo, trh práce, hospodářskou strukturu a sociální a dopravní infrastrukturu. V třetí části je na základě zjištěných skutečností vypracována SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé stránky okresu a poukazuje na možné příležitosti a hrozby v dalším rozvoji tohoto okresu.
Klíčová slova: sociální infrastruktura; dopravní infrastruktura; místní ekonomika; trh práce; teorie regionálního rozvoje; demografická analýza; SWOT analýza; soioekonomická analýza; okres Příbram
Název práce: Socioeconomic analysis and synthesis of district of Pribram
Autor(ka) práce: Kotrbatá, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Postránecký, Josef;RNDr.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5199/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: