ANALÝZA PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU NISA V RÁMCI INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA

Název práce: ANALÝZA PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ V EUROREGIONU NISA V RÁMCI INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ INTERREG IIIA
Autor(ka) práce: Hegerová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří;RNDr.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku přeshraniční spolupráce, která je v Evropské unii stále velmi aktuální. Popisná část práce osvětluje její souvislost s regionální politikou, ze které přeshraniční spolupráce vychází. Věnuje se také ostatním iniciativám Společenství v EU a detailně popisuje iniciativu INTERREG IIIA. České republice se v oblasti přeshraniční spolupráce otevřely nové obzory a možnosti právě se vstupem do EU. Cílem práce je demonstrace těchto nových možností na konkrétním způsobu podpory prostřednictvím programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v Euroregionu Nisa. Euroregion Nisa se nachází v příhraniční oblasti na severu republiky, sousedí s Německem a Polskem, a proto úzce spolupracuje s přilehlými regiony právě těchto dvou zemí. Předmětem analýzy jsou projekty vycházející z programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR ? Svobodný stát Sasko a ČR ? Polsko.
Klíčová slova: Regional policy; INTERREG IIIA; European Union; Community Initiative Programme; Cross border cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 4. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5201/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: