Diskontní míra při oceňování podniku výnosovou metodou s důrazem na složku rizika

Název práce: Diskontní míra při oceňování podniku výnosovou metodou s důrazem na složku rizika
Autor(ka) práce: Pham, Thi Thúy
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teorie o riziko: definice, formy, měření a ocenění rizika. Pojem diskontní míry, připodmínky při kalkulaci diskontní míry. Metoda stanovení diskontní míry (stanovení nákladů cizího kapitálu, model CAPM a stavebnicová metoda při stanovení nákladů vlastního kapitálu. Aplikace o stanovení diskontní míry při oceňování podniku metodou DCF ve Vietnamu
Klíčová slova: Riziko; metoda diskontovaných peněžních toků; oceňování podniku
Název práce: Calculation of risk in discount rate when valuing firm by method DCF
Autor(ka) práce: Pham, Thi Thúy
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jurečka, Jan
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theory of risk: definition, types, measurement and valuation of risk. Discount rate, valuation of risk when calculating the discount rate. Method to determine the discount rate (determining the cost of foreign capital, CAPM and modular method to determine the cost of equity. Application in Vietnam.
Klíčová slova: firm valuation; metod DCF; risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 7. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: