Cestovní ruch na Plzeňsku

Název práce: Cestovní ruch na Plzeňsku
Autor(ka) práce: Štěrbová, Radka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nezdařilová, Eva
Oponenti práce: Patočka, Jiří;doc.Ing.,CSc.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje a hodnotí stav CR v turistickém regionu Plzeňsko. Na základě toho je provedena SWOT analýza a jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje a opatření, která by mohla pomoci nejen ke zvýšení návštěvnosti Plzeňska, ale také k prodloužení pobytu návštěvníka a k celkovému zvýšení atraktivity a povědomí o Plzeňsku. Teoretická část se zabývá pojmem cestovní ruch. Další kapitoly charakterizují Plzeňsko a materiálně - technickou základnu oblasti, analyzují návštěvnost regionu, zabývají se nejvýznamnějšími formami CR, které jsou pro Plzeňsko typické. Jsou uvedeny výsledky vlastního dotazníkového průzkumu a jednotlivé nástroje propagace a podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu.
Klíčová slova: SWOT analýza; propagace; pivní turistika; turistická infrastruktura; charakteristika regionu; cestovní ruch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2007
Datum podání práce: 6. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5213/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: