-

Název práce: Finančná analýza a jej využitie
Autor(ka) práce: Siničáková, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Mareš, David
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pomocou finančnej analýzy a vyzdvihnutie tých ukazovateľov, ktoré by využil management spoločnosti. Informácie použité v práci sú čerpané z výročných správ spoločnosti za roky 2003 až 2006.
Klíčová slova: a.s.; Plzeňský Prazdroj; pravidlá financovania; pomerové ukazovatele; horizontálna analýza; vertikálna analýza; finančná analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2007
Datum podání práce: 6. 5. 2007
Datum obhajoby: 31. 5. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5217/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: