Geografické informační systémy

Název práce: Geografické informační systémy
Autor(ka) práce: Vodička, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Strossa, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na geografické databázové systémy (GIS). První část je věnována charakteristice GIS, ukazuje jejich specifika a představuje význam standardizace v této oblasti. V druhé části je zachycen aktuální stav na trhu GIS softwaru. GIS software je rozdělen na kategorie podle poskytované funkčnosti a zároveň na open source a komerční část. Na základě jednotlivých kategorií jsou pak charakterizovány nejvýznamnější GIS produkty. Další část se samostatně věnuje produktům firmy Oracle, které jsou touto společností nabízeny v souvislosti GIS. Poslední část představuje soubor možností, námětů a doporučení pro návrh architektury GIS v kontextu produktové řady firmy ESRI.
Klíčová slova: GIS; prostorová data; architektura; software; geografické informační systémy
Název práce: Geographic information systems
Autor(ka) práce: Vodička, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Strossa, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on geographic information systems (GIS). The first part of this thesis introduces GIS, it shows their specifics and emphasizes the significance of standardization in the GIS industry. The second part describes the current situation on the GIS market. The GIS software is divided into different categories depending on the provided functionality and at the same time it is divided into an open source and a commercial part. Based on the categories, individual software products are introduced. The next part individually deals with GIS products offered by the Oracle corporation. The last part provides various possibilities, suggestions and recommendations for designing a GIS architecture using ESRI products.
Klíčová slova: software; geographic information systems; GIS; spatial data; architecture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2010
Datum podání práce: 1. 12. 2010
Datum obhajoby: 7. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24929/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: