Analýza schválených projektů v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Název práce: Analýza schválených projektů v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce
Autor(ka) práce: Machač, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce analyzuje vývoj a historii přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie. Dále jsou v rámci práce analyzovány projekty předložené v česko-rakouském programu ve dvou realizovaných programech - Phare CBC a INTERREG.
Klíčová slova: Rakousko; INTERREG; Phare CBC; přeshraniční spolupráce
Název práce: Analysis of approved projects within Czech-Austrian cross-border cooperation
Autor(ka) práce: Machač, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wokoun, René
Oponenti práce: Horáček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2007
Datum podání práce: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: