Přímé zahraniční investice a investiční pobídky v ČR

Název práce: Přímé zahraniční investice a investiční pobídky v ČR
Autor(ka) práce: Krulić, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Nimrichterová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V diplomové práci popisuji přímé zahraniční investice v České republice a jejich vývoj v jednotlivých obdobích, hodnotím konkurenceschopnost České republiky v boji o zahraniční investory, popisuji lokalizační faktory přímých zahraničních investic. Práce také popisuje systém investičních pobídek zavedený v České republice. Práce je rozdělena o čtyř kapitol. První kapitola je věnována teorii přímých zahraničních investic, v druhé kapitole analyzuji lokalizační faktory, které ovlivňují příliv přímých zahraničních investic, ve třetí kapitole popisuji vývoj přímých zahraničních investic v České republice od jejího vzniku až do současnosti. Poslední kapitolu věnuji systému investičních pobídek v České republice.
Klíčová slova: lokalizační faktory; systém investičních pobídek v České republice; investiční pobídky; vývoj přímých zahraničních investic; přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2007
Datum podání práce: 7. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5238/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: