American Medical Association a její vliv na snahy o reformu zdravotnictví v USA ve 20. století

Název práce: American Medical Association a její vliv na snahy o reformu zdravotnictví v USA ve 20. století
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Houdek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je analyzovat historický vývoj amerického zdravotního systému v hospodářsko-politickém kontextu, s důrazem na ovlivnění politického procesu zájmovými skupinami. Dále se pokusím nalézt příčiny, které pravděpodobně způsobily enormní nárůst nákladů na zdravotnictví během 20. století.
Klíčová slova: zájmové skupiny; zdravotní péče; reformy zdravotnictví v USA; American Medical Association
Název práce: American Medical Association and its influence on the health care reforms in USA during 20th century
Autor(ka) práce: Vojtíšek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chalupníček, Pavel
Oponenti práce: Houdek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to analyze the history of evolution of American health care system with respect to influence of interest groups. Further, I will try to find reasons, why American health care costs grew enormously during 20th century.
Klíčová slova: American Medical Association; Health Care Reforms in the USA; Health Care ; Interest groups

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2010
Datum obhajoby: 28. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/24108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: